Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op deze site. The Heavy Hunt aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door eventueel foutieve vermelding(en) op deze website.

Competities – Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle competities van The Heavy Hunt op de website en social media kanalen Facebook en Instagram.

1. Deelname

1.1. Deelname is gratis en zonder enige verplichting voor de deelnemer.

1.2. Deelname is alleen mogelijk gedurende de periode vermeld in de competitie.

1.3. Deelname staat open voor personen ouder dan 18 jaar. Voor personen jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders vereist. Elk gebrek aan instemming leidt tot uitsluiting van de competitie.

1.4. Medewerkers van The Heavy Hunt en samenwerkingspartners die betrokken zijn bij het mogelijk maken van de competitie zijn uitgesloten van deelname.

1.5. In het geval van valse informatie of meerdere inschrijvingen, heeft The Heavy Hunt het recht om personen die onder deze categorieën vallen uit te sluiten van deelname.

2. Afhandeling

2.1. Een betaling van de prijs in geld en de uitwisseling of overdracht aan een andere persoon is niet mogelijk. Als een prijs niet op tijd wordt geclaimd kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer. De prijs wordt meestal per post verzonden naar het door de winnaar opgegeven adres.

2.2. De winnaar wordt door middel van een reactie op zijn/haar reactie op de hoogte gebracht en krijgt, indien mogelijk, een privébericht toegestuurd.

2.3. Bij deelname ga je ermee akkoord dat wij de gevraagde gegevens van de winnaar overdragen aan de respectieve samenwerkingspartner. Dit is uitsluitend voor de afhandeling van de prijs, zoals bijvoorbeeld het noteren van een naam op de gastenlijst of het toesturen van tickets via e-mail of post.

2.4. Het item dat wordt weergegeven als de prijs in de competitie is niet noodzakelijk identiek aan de prijs die kan worden ontvangen. Er kunnen afwijkingen zijn in termen van model, kleur of consistentie. Als de prijs niet beschikbaar is in de geadverteerde versie, ontvangt de winnaar een gelijkwaardige vervanging.

3. Manipulatie

3.1. Elke vorm van manipulatie aan de gespecificeerde competitie is verboden. Dit omvat onder andere het gebruik van geautomatiseerde prijssystemen en andere technische manipulatiemethoden.

4. Gevolgen van overtredingen

4.1. The Heavy Hunt behoudt zich het recht voor om personen die de algemene voorwaarden van de competitie schenden op elk moment uit te sluiten. De winnaar kan uit de competitie worden gehaald als onjuiste persoonlijke gegevens zijn verstrekt of als manipulatie van de wedstrijd heeft plaatsgevonden. In dit geval kan de prijs worden ingetrokken zonder vervanging. De prijs kan ook op elk moment worden teruggevorderd.

5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor inhoud

5.1. In het geval van materiële en / of juridische gebreken aan items geschonken door samenwerkingspartners, is The Heavy Hunt niet aansprakelijk. The Heavy Hunt treedt hier op als vertegenwoordiger van de samenwerkingspartner en defecten moeten bij hen worden geclaimd. Bij het indienen van claims voor gebreken worden de contactgegevens van de samenwerkingspartner aan de winnaar verstrekt.

5.2. De wettelijke verantwoordelijkheid van het auteursrecht, persoonlijkheids- of merkenrecht en andere wetten ligt uitsluitend bij de wedstrijddeelnemer. Bovendien verbindt de deelnemer zich ertoe zijn eigen imago te respecteren en geen foto’s van en met derde partijen (die hiervoor geen toestemming hebben gegeven om te gebruiken) te uploaden.

6. Privacy

6.1. Gegevens worden beschermd volgens wettelijke voorschriften. Ons privacybeleid kan hier worden bekeken.

6.2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn inzendingen aan de wedstrijd en de verstrekte persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, plaats) kunnen worden gepubliceerd.

6.3. Publicatie kan worden tegengesproken op het moment van deelname of daarna.

7. Overigen

7.1. Het regresrecht is uitgesloten.

7.2. Als een van de bepalingen ongeldig zou zijn of blijft, blijft de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden onaangetast.

7.3. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door The Heavy Hunt zonder kennisgeving worden gewijzigd.